Advokat til Planloven

Der er noget, jeg har tænkt på, og som jeg ikke kan finde et klart svar på: Hvad ligger til grund for, hvordan en kommune planlægger, hvad der skal ske i den? Jeg ved, at planloven fortæller, at der skal være kommuneplaner og lokalplaner i alle kommuner. Jeg ved også, at de planer skal høres offentligt, så borgere har mulighed for at gøre indsigelser og stille forslag til ændringer i de planer, som kommunen laver.

Hvordan foregår det?

Men hvordan sker det sådan i praksis. Hvordan ved kommunen, at det eller det stykke land skal, og kan udstykkes til byggegrunde, veje og den slags? Hvordan ved de, at der vil komme så og så mange nye borgere til kommunen over de næste år?
Altså der sidder jo nok nogle økonomer og planlæggere på støvede kontorer, som laver undersøgelser og skaffer information, som de kan bruge til at sige noget om fremtidige behov. Men hvor langt går planloven i sig selv? Har den nogle bestemmelser, der siger, at man må sådan eller sådan?

Jeg spørger, fordi jeg ved, at Geodatastyrelsen* har en masse information om, hvordan Danmarks arealer bliver brugt. Man kan finde oplysninger om, hvad der er udlagt til skov, landbrug, vådområder mm. Man kan se kort over ejendomsforholdene. Fx er det muligt at se, hvad der er ejet af staten.

Udstykninger

Men hvad sker der, hvis en kommune beslutter, at et stykke land skal udstykkes til nye boliger, fordi det forventes, at over de næste 10 år vil der være brug for 5.000 nye boliger, og det stykke land, som ligger tæt på motorvejen, som de foreslår, bruges til at bygge på, tilhører en privatperson? Fx en landmand. Kan de bare ekspropriere landmandens ejendom, eller overdrager staten bare arealet til kommunen?

Kompliceret uden en advokat

Det er lidt kompliceret, synes jeg. Har fx landmanden mulighed for at gøre indsigelser imod udstykningen af hans ejendom? Vil han blive hørt umiddelbart? Vil han få en rimelig kompensation, hvis han ikke gør indsigelser? Eller er han nødt til at finde sig en ultradygtig advokat med speciale i Planloven, der kan tale det samme indviklede sprog, som lokalplaner kan være skrevet i?

Jeg spørger sådan set ikke, fordi jeg kender til et konkret eksempel. Jeg spørger, bare fordi jeg har gået og tænkt over det. Faktisk hver gang jeg går en tur i skoven, som ligger lige overfor, hvor jeg bor. Det er en statsejet skov. Men skoven, der ligger nogle km væk fra, hvor jeg bor, er privatejet. Hvem har besluttet, at den statsejede skov skal forblive, mens den privatejede skal delvist destrueres, fordi der skal laves en ny ringvej omkring et beboelsesområde, så beboerne der ikke bliver forstyrret hele tiden af tung trafik? Hvordan foregår planlægningen sådan i praksis? Har staten ret til at forbyde, at kommuner griber ind i dens ejendomme, mens den tillader, at private menneskers ejendomme kan benyttes efter behov? Er det (måske et provokerende spørgsmål) et spørgsmål om at have de rigtige politiske meninger eller de rigtige politiske forbindelser? Står der noget i planloven om det?

*: Geodatastyrelsen hed tidligere Kort og Matrikelstyrelsen.