Begravelseshjælp

 

En begravelse er i sig selv en hård situation at stå i. Der er mange og svære beslutninger, der skal træffes i sådan en proces. Der er professionel hjælp at få til at træffe de beslutninger. Ud over det praktiske aspekt af en begravelse er der også det økonomiske aspekt, som man formentlig ikke tænker over når man står midt i sorgprocessen og skal bearbejde tabet af en som man har kær, samtidig med at man skal planlægge begravelsen.

MisersMillions / Pixabay

Der kan være mange forskellige udgifter ved en begravelse eller bisættelse, som man på forhånd ikke har skænket en tanke. Udgifter til kiste, urne, blomster, gravsted og gravsten løber i sig selv op og dertil kommer, hvis afdøde eksempelvis har ønsket at være iført et nyt sæt tøj i kisten. Indkøb til en eventuel sammenkomst med venner og familie efter begravelsen eller bisættelsen kan også løbe op, hvis afdødes familie og vennekreds er stor. Måske har afdøde selv sparet op til udgifterne, eller så er familien økonomisk stabil nok til at kunne dække udgiftsposten alene. Hvis der hverken er sparet op fra afdødes side, eller at familien ikke råder over beløb af den størrelse, så kan der søges begravelseshjælp, som er et økonomisk tilskud til udgifter som kiste, urne, gravsten og lign.

Aalborg Ny Begravelsesforretning tilbyder eksempelvis at bistå i rådgivningen i og udfyldelse af ansøgning om begravelseshjælp. Der er også altid mulighed for at ringe og spørge til dette, da der er nogle forskellige krav til eksempelvis formue, som skal være opfyldt før man kan få tilkendt begravelseshjælp. Ud over processen før, under og efter begravelsen eller bisættelse, kan en bedemand altså også være behjælpelig med det økonomiske aspekt. Måske er det netop dét, der står i vejen for, at afdøde kan få den afslutning på livet som denne har ønsket.